Absol – medel för sanering

Absol är ett medel för sanering. Om du har behov av absol saneringsmedel så kan du hitta det hos Acitex. Detta saneringsmedel används främst för att sanera utspillda vätskor så som syror eller oljor. Fördelar med detta saneringsmedel är:

  • Det är kalkhaltigt
  • Den kan neutralisera syror
  • Kan användas som släckmedel vid brand

Hos Acitex kan du hitta detta saneringsmedel så väl som att de även har andra bra produkter för sanering och absorbering.

Saneringsmedel i form av Absol

Om du spiller ut olja, lösningsmedel eller syra, så är det bra att använda dig av Absol. Detta medel gör att det som spillts ut kan absorberas samt att området saneras på bra sätt. Acitex erbjuder även absodan, som även det är ett bra absorberingsmedel. Detta företag har många års erfarenhet av saneringsbranschen för olje-, kemikalie- och vattenhantering. De har olika produkter samt att de även har rådgivning, installation och service.

Absol i säckar

En produkt som detta företag har, det är Absol 21 säckar x 40L. Detta kan suga upp samt sanera spill så som olja, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen samt färg- och lackavfall. Det neutraliserar det som spillts ut. Det på ett snabbt och effektivt sätt. Du kan även använda det för att sanera brandfarliga vätskor och förebygga bränder.

Hitta det du behöver hos Acitex

Acitex grundades 1985 och deras kontor och lager finns i Mölnlycke strax utanför Göteborg. De har i mer än 35 år hjälpt kommuner, industrin, varv och andra företag med produkter, installation och utbildning. Hos dem kan du hitta det du behöver inom sanering och absorbering.